Thursday, March 22, 2012

अमोल सुरोशे-नांदापूरकर यांना जन्म दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.
अनेकांच्या सहवासाने तुमच्यात आणि तुमच्या विचारात बदल घडत असतात. त्याच प्रकारे माझ्यावर आणि माझ्या विचारांवर ज्यांचा खूप मोठा प्रभाव आहे असे माझे मित्र अमोल सुरोशे-नांदापूरकर यांना जन्म दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

No comments:

Post a Comment