Monday, March 12, 2012

यशवंतराव आणि वेणूताई - प्रीतीसंगम
यशवंतरावांच्या सामाजिक आणि व्यक्तिगत प्रवासात ज्यांनी खूप मोलाची कामगिरी केली, यशवंतरावांची साथ दिली, प्रसंगी व्यक्तिगत आयुष्यातले सगळे कष्ट स्वतः उचलले आणि यशवंतरावांना सार्वजनिक आयुष्यात मोकळीक दिली  अशा वेणूताई, यशवंत रावांच्या पत्नी. त्यांच्या बद्दल आणि यशवंतरावां बद्दल हा एक खूप छान कार्यक्रम स्टार माझा कडून. स्टार माझाचे खूप खूप आभार.

No comments:

Post a Comment