Friday, March 9, 2012

आम्ही चिंध्या पांघरून सोनं विकायला बसलो

आम्ही चिंध्या पांघरून सोनं विकायला बसलो, गिऱ्हाईक फिरकता फिरकेना,
सोनं पांघरून चिंध्या विकत बसलो, गर्दी पेलता पेलवेना.
                          - महाकवी सुधाकर गायधनी 


अनेक वर्षान पूर्वी याच ओळी यशवंतरावांनी औरंगाबादला एका साहितीकांच्या बैठकीत गायल्या होत्या, सुधाकरराव नवोदित असतांना. काल वाचनात आल्या. मनाला भावल्याम म्हणून तुमच्या साठी.

1 comment:

प्रकाश बा. पिंपळे said...

Dear Lalit, That makes us very happy and its all your love and appreciation that keeps us going. Thank you very much!

Post a Comment