Thursday, March 29, 2018

अशीही वॉलपेपर असावीत

अशीही वॉलपेपर असावीत. दरवेळी कुण्या इंग्रजी माणसांचे चेहरेच असावेत असं नाही :) कुणीही वापरू शकता