Thursday, November 29, 2007

Prakash Pimpale..Thet Mumbaihun.....!

Maharshtrachya tamam jantela Prakash Pimpale-Patlacha thet mumbaihun Namaskar......!
Ani may-bap jantela surwatilach sakde ghalto ki tumchya ya sevakache kahi chukle hukle tar apla samjun chuka potat ghlun ghya.
Tasa amhala anek blog ahet pan samanya mansachya prashanana wacha phodnya sathi kahi tari surwat karavi mhnatle ani ha Blog tumha sarwanchya samor thalak aksharat lihit ahe..
He amche pahile wahile thet mumbai warun tumchyashi sampark sadhne amhala yogya watat nahi.. pan kamachya wypamule aata pravas ghadne thode ashkya he ..pan amhi samany mansala visarnar nahit...karan amchy jagnyacha dhey samanya mansacha vikas hech ahe!
Karn EKACH DHYAS BHAHUJAN VIKAS....aani bahujan ha shabd amhi kuna ekadhya samaja sathi waprla nahi... tar mulbhut garjan pasun dur aslelya partek mansa sathi waprla ahe.
Ha sara tumchyashi sawadach uhapoh ka tar samany manus ya industrilization chya jamnyat hopalun nighat asatana amhi aani tumhi gappa kashe basu shaku..?
Eki kade kilo kilo ne wajan kami karnya sathi lok hazaro rupaye mijtat ani ..dusrikade gram gram ne wajan wadhanyasathi lahan lahan mule daro dhar bhik magat asatat..?
Mal kunya shashnala dosh dyach nahi...karan ekala dosh dila ki dusryala watte mayla apli stuti kartoy ..he tytla zal ki ekachi Kali mhnatla ki dusra mhnto.. han mhanje Mazi lal...../
tyamule kunachi lal nako ki kunachi kali nako../ dosh hya saglya ghadhi walyancha ahe..
hyanich aplyala lutle....Eka sakhar karkhanyachya dabaghane trasta zalyelya karmacharyala mi ekda bollo hoto..to mhnala....KAY sangu Raje "MATITLYACH LOKANI AMHALA MATIT GHATLE" ...bhagha kiti marma he eka wakyat..
aani tithech amhi tharawale matit gelelya aply may bapala tichya bahet kadhnaya sathi aplyalach pudhkar ghyawa lagel aani tyasathi tumhi aani mi sobat praytna karu..!
Atta wel aali ahe..aplyala matit ghlnarana matit ghlaychi...!
shikleya lekrano ek lashyat ghya dok jagyewar theun kama kar fukat hamali karu naka...
aplyarajyachi khari kamai tumhi ahat .."Butachya palish pasun te dokyachya malish paryant kahi kara pan dhanda kara".....aani je shikale nahit te shika..
je shikat ahet tyani ajun shika..
shetkaryala shetitun shikshanat aalyashiway paryay nahi..shetat aplya ajun dhaha pidhya jari khaplya.. ..tari sona kadhich piknar nahi...!
mhanun welich jagruk vha..../
ani shetkari may bapala sangto apun aplya pidhijat shetichya padhati sodlyashiway paryay nahi..Badla....mi mhnar nahi ki... eka diwsat apla Israil hoin ....pan tya dishene paule takayla apun surwat keli pahi je...hya wishyawar amhi jast dyan pajalnar nahi..karan Pawar saheb tyasathi saksham ahet../..Pan talmalina ekach sangto SUDHARA....!
Rajyach eanek prashna ahet shikshan,krushi,berojgari,aarogya,aantargat surksha....
Pan hya saglya peksha mhatwach prashnma watoo amhla to...mhnaje samany mansachya sarwangin vikasacha...Udhracha...
AAMhi Chttrapatila samor theun samnya mansasathi jamel te karu.....
Auu jijau che aasirwad amhi magto...Jagdambecha aasra aamhi magto..ani May-BAP jantecha
sahakarya aamhi magto.......!
He sara ghdun Aala tar Ya rajyat... PUNHA SURAJYA PRASTHAPIT VYALA WEL LAGNAR NAHI" .......
JAi MAharashtra!