Tuesday, February 28, 2012

लिहितांना थोड चुकल की ग्रामीण साहित्य आणि जास्त चुकला की दलित साहित्य

आज आमच्या एका इंग्रजीच्या प्राध्यापक मित्राला काल मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन झालेल्या दलित आणि ग्रामीण साहित्यातील शब्दांच्या खंडाच्या बद्दल बोललो. त्यावर त्यांनी हसत हसत फार छान अशी टेबलाच्या पलीकडची या दोन साहित्यांची डेफिनिशन सांगितली. म्हंटले 'लिहितांना थोड चुकल की ग्रामीण साहित्य आणि जास्त चुकला की दलित साहित्य'. मग कळाल साहित्य प्रकार दोन पण शब्दकोश एकच का ते!

No comments:

Post a Comment