Friday, February 3, 2012

ग्रेस यांचे मराठी साहित्य संमेलनातील भाषण

ई- साहित्य संमेलन. अध्यक्ष ग्रेस हे या अध्यक्षीय भाषणात अनेक विषयांवर बोलतात. ज्ञानेश्वर, जातीव्यवस्था, भाषा आणि राष्ट्र अशा अनेक विषयांना ते हात घालतात. 
नक्की ऐकावे.

No comments:

Post a Comment