Tuesday, August 21, 2012

स्त्रियां साठी खास नौकरीच्या संधी MSW/BED/MED/DED/Graduate किंवा दहावी अथवा बारावी पास व नापास ही

या जाहिरातीत शासनाच्या शेकडो नौकर्या आहेत स्त्रियां साठी. कृपया सर्वन पर्यंत पोहोचवावे.

No comments:

Post a Comment