Thursday, August 2, 2012

टीम अन्नाचे अभिनंदन

टीम अन्नाचे अभिनंदन. आणि ये अंबिका सोनिका का फिनी, काय माहीत होते तुला त्यांच्या राजकीय महत्वाकांक्षण बद्दल? आता ही टीम अन्न निवडून येवो का न येवो. पण तुम्ही मात्र येणार नाहीत हे नक्की. आणि उरली सुरली काळजी घेऊ आम्ही राष्ट्राची. बाय बाय कॉंग्रेस!


राष्ट्रासाठी मरणारे खरेच खूप भेटतील, त्याच्या साठी जगणारांची संख्या त्या प्रमाणात अगदी नगण्य.

No comments:

Post a Comment