Friday, May 27, 2011

बारावीचा निकाल

बारावीचा निकाल येथे पाहता येइल  : http://msbshse.ac.in/NewSite/NewHome.html
एकंदर राज्यस्तरावर निकाल ७०.६९% आहे.
विभागीय आकडेवारी ही या त्याच संकेत स्तळावर पाहता येइल.

1 comment:

Unknown said...

मुंबई पेक्षा कोल्हापूर विभागाचा निकाल चांगला आहे .

Post a Comment