Monday, February 1, 2010

महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक धोरण, आपल्या प्रतिक्रिया कळवा

१ मे २०१० ला महाराष्ट्र राज्य स्थापनेला ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत, या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्यापूर्वी महाराष्ट्र राज्याचे एक सांस्कृतिक धोरण असावे ह्या कारणासाठी शासनाने ४ ऑगष्ट २००९ रोजी एका समितीची स्थापना केली होती. ह्या समितीने महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतीक धोरणाचा मसुदा शासनास पाठवला आहे, हा मसुदा म्हणजे अंतिम धोरण नाहीये यात अपूर्णता असू शकते म्हणून या मसुद्यावर सर्वांचे विचार /सूचना मागवण्यात आलेले आहेत. सदर मसुदा वाचून त्यावर आपली मते कळवावीत. आपले सल्ले आणि अपेक्षा २८ फेब्रु. २०१० अखेर पर्यंत खालील पत्यावर कळवाव्यात किंवा २५ फेब्रु. २०१० अखेर पर्यंत team@jijau.com ला इ-मेल कराव्यात.

महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा येथे डाउनलोड करा.


शासनास पाठवायचा पत्ता:
सांस्कृतिक कार्य संचलनालय,
महाराष्ट्र शासन, पहिला मजला,
जुने सचिवालय, विस्तार भवन,
महात्मा गांधी रोड.
मुंबई-४०००३२.
अखेरची तारीख : २८ फेब २०१०


साभार :- जिजाऊ .कॉम

धन्यवाद !!!!!!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment