Monday, January 9, 2012

जीवनसार...

विरार येथील साहित्य संमेलनाच्या प्रवेश द्वारावर असलेली या ओळी, काहीच शब्दात खूप काही सांगून जातात. 

1 comment:

गुरुकष्टी... said...

जीर जिर जिरह जी...

Post a Comment