Tuesday, June 8, 2010

सुर्यकांत डोळसे यांच्या वात्रटीकांचा नजराणा

एका शब्दात वर्णन करायचे झाले तर आगदी झकास. पाऊस आणि त्याच्या बद्दल वाचवा असा अंक.


येथे डावून्लोड करा.
[http://sites.google.com/site/pimpalepatil/suryakanti..new......8june2010.pdf?attredirects=0&d=1]

लय भारी!

No comments:

Post a Comment