Thursday, November 12, 2009

सुप्रिया ताई एका इंग्रजी माध्यमाला बोलताना:

कदाचित महाराष्ट्राला येणाऱ्या काळात तारणारी काही लोक राजकारणात आलीत हेच त्यांच्या बोलण्यावरून सिद्ध होतेय, तरी काळच सांगेल काय ते.....!

No comments:

Post a Comment