Friday, January 3, 2014

अनेक (सगळेच नाही) फुटकळ सहित्यिक आंतरराष्ट्रीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी

Nikhil Wagle तुम्हास आणि तुमच्या त्या साहित्य संमेलन कव्हर करणाऱ्या आदरणीय बाईस,

राजकारण्यांचा साहित्य संमेलनातील वावर हा काही नवीन शोध नाहीये. शरद पवारांबाद्दलच बोलणार असाल तर तुमच्या मीडियामधील अनेक लोकांपेक्षा त्यांचे वाचन खूप आहे. त्यांच्या ब्लॉग वरून आजकाल ते लिखाण ही तुमच्या प्रिंट मधल्या बंधू भगिनी पेक्षा खूप छान करतात. 

दुसरे. एक तर अनेक (सगळेच नाही) फुटकळ सहित्यिक आंतरराष्ट्रीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी जो आटा पिटा करतात त्या पेक्षा इथे जमलेले 'बरेच' आहेत. त्यांना सुमार म्हणून साहित्यातील त्यांच्या योगदानाचे तुमचे सुमार ज्ञान प्रदर्शित करू नये.

आता तिसरे आणि अतिशय म्हत्वाचे. दाभोळकर यांच्या योगदानाबद्दल मेडिया पेक्षा सहित्यीकांना खरी आपुलकी आहे. विषय भेटला की त्याचा रटून-रटून कीस करायचा या शिवाय तुम्ही मराठी साहित्यावर जास्त आणि त्याच्या प्रचार, प्रसार आणि व्याप्ती बद्दल बोललात तर बरे होईल. 

तसेच साहित्य आणि नाट्य संमेलनात हिंदी कलाकार आणून फिल्मी गर्दी जमवण्य पेक्षा राजकारणी आणून राजकीय आणि सामाजिक जाणीव असणारे मंडपात आले तर तेच अधिक बरे! 

जय महाराष्ट्र !


तुमच्या साठी:

No comments:

Post a Comment