Thursday, October 3, 2013

तरुण मतदार वळवायचे कसे

महाराष्ट्रात नवीन १.०५ करोड नवीन तरुण मतदार १४ च्या इलेक्शन मध्ये येणार आहेत. बघुत त्यांना खिशात कोण घालते! 
या वर्गाला टार्गेट करण्यासाठी सोशल मेडिया ओळख चांगली करायला हवी. फेसबुक, ट्वीटर आणि इतर सोशल साईट वर पक्षांचा प्रेसेन्स असायला हवा. 
आम्ही लवकरच मुख्यमंत्री कडून राजकारणासाठी सोशल मेडिया स्त्रयाटेजी वर तज्ञांच्या लेखांची मालिका सुरु करणार आहोत. तर वाट पहा -तरुण मतदार वळवायचे कसे! ची  

No comments:

Post a Comment