Sunday, December 25, 2011

बाबा तुम्ही आमची सदैव प्रेरेना राहाल



सुखावतु जीवन सोडून दीन दुबळ्यांच्या आयुष्याच नंदवन करणाऱ्या महा मानवाचा आज जन्म दिवस. बाबांना आणि त्यांच्या कार्याला कोटी कोटी नमन आणि शुभेच्छा!

No comments:

Post a Comment