Sunday, May 27, 2012

ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये हुशार आणि गरजू विद्यर्थ्यांना आर्थिक साहाय्य


नव्या शैक्षणिक वर्षात काही ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये हुशार आणि गरजू विद्यर्थ्यांना आर्थिक साहाय्य करण्याचा मानस आहे. काही आर्थिक मदत करण्याची इच्छा असल्यास माहिती द्या
आपल्याशी संपर्क करण्यात येईल.
For more Information please visit : http://jijau.com/?q=node/48

No comments:

Post a Comment