Tuesday, December 28, 2010

मला ही एक बंद हवाय शिवाजी महाराजांच्या नावाने चालणाऱ्या प्रत्येक दुकानाचा!

 तुम्हाला काय वाटते ?

No comments:

Post a Comment