Saturday, August 29, 2009

महाराष्ट्राचे काही प्रश्न आणि त्यांना सुचवलेली काही उत्तरे

महाराष्ट्राचे काही प्रश्न आणि त्यांना सुचवलेली काही उत्तरे, बघा तुम्हाला आवडतात का ते ?

कोरडवाहू शेतीचा प्रश्न: http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2780:2009-08-25-13-01-39&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3146:2009-08-26-15-28-55&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3380:2009-08-27-13-32-30&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10


पाण्याचा प्रश्न: http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1215:2009-08-18-15-48-41&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10

आपले विचार ही आम्हाला कळू द्यात!

1 comment:

Unknown said...

Aajun shetkaryanchya aatm hatya jhalya tar
..........

Post a Comment