Sunday, February 26, 2017

Intolerance in America


यालाच वाढती असहिष्णुता म्हणतात. ती जगाच्या कुण्याही कोपऱ्यात असली तरी माणूस दुभंगत असतेच. #intolerance


No comments:

Post a Comment