Friday, August 27, 2010

No comments

                |
             ------ 
      No comments! 
[दिली तर ब्राम्हण तरी म्हणवला जाईल नाही तर मराठा तरी म्हणवला जाईल !]

छत्रपतींचा जातीयवादाच्या किडीने पोखरलेल्या महाराष्ट्रात जन्म झाला हेच त्यांचे दुर्दैव!

1 comment:

शिरीष said...

म हा रा ष्ट्र
म हा राष्ट्र
महा राष्ट्र
महाराष्ट्र
महारा
महा

Post a Comment